Làm sao Vượt Tường lửa (II)


Hỏi : Theo lời chỉ dẫn của quý Đài lần trước, tôi đã thực hiện thành công.Nhưng khi bấm vào cầu nối các tư liệu khác ở “bộ nhớ cached”, thì lại hiện ra một trang sai lạc. Như vậy tôi chỉ vào được một trang thôi hay sao ?

Trả lời : Đúng vậy, nếu bạn dùng “bộ nhớ cached”, vì lẽ bản sao trong “bộ nhớ cached” giữ những liên hệ URL (đánh vần theo tiếng Anh) nguyên thủy giúp bạn vào Trang nhà của Quê Mẹ. Phương pháp của “bộ nhớ cached” rất thực dụng cho việc tham khảo một trang nào đó mà bạn biết địa chỉ URL, hay bạn có thể tìm kiếm dễ dàng trên các Trang nhà dùng để tìm kiếm (là nơi cần có những chữ chính xác để tìm ra trang mình muốn).

Nhưng để lướt khắp Trang nhà Quê Mẹ, thì đây không cách hữu hiệu vì nó trở thành nhàm chán.

Hỏi : Như vậy thì không có một phương pháp nào đơn giản hơn để tìm thấy trọn vẹn Trang nhà Quê Mẹ hay sao ?

Trả lời : Có một phương pháp khác, đó là bạn sử dụng những trang nhà dịch thuật để vào trang nhà đặc biệt của Quê Mẹ. Thật vậy, có nhiều dịch vụ trên Trang nhà có thể chuyển dịch những trang Internet khác. Các trang nhà này sẽ hỏi bạn ngôn ngữ nguyên thủy và ngôn ngữ bạn muốn dịch ra, cũng như địa chỉ trang cần chuyển dịch.

Thường thì bản dịch thực hiện qua máy vi tính hay các phần mềm, vốn không chính xác lắm vì chỉ cho ta biết nghĩa chung chung. Nhưng đây không là chuyện ta quan tâm.

Ở vị thế bị kiểm duyệt, những trang nhà dịch thuật này cho ta lợi thế để đăng nhập các văn bản hay hình ảnh trên Trang nhà Quê Mẹ đang bị ngăn chận. Thực tế, chúng sao chép các trang trong trang nhà Quê Mẹ ; rồi chúng “chuyển dịch” các trang này, sau đó in ra một bản sao đã dịch trên trang nhà của chúng với địa chỉ IP của chúng, chứ không phải là địa chỉ IP của Quê Mẹ.

Ngón khéo ở đây là giả vờ nhờ dịch các trang trong trang nhà Quê Mẹ, không để lấy bản dịch, mà để có những bản sao chép các trang này mà không bị nhà cầm quyền kiểm duyệt.

Để làm như thế, ta chỉ cần xác định ngôn ngữ nguyên thủy một tiếng nói không được dùng trên trang nhà Quê Mẹ (chẳng hạn như tiếng Ý, tiếng Mã Lai hay tiếng Zoulou…), và cũng giống như tiếng nói mà ta muốn được dịch ra (chẳng hạn như tiếng Nga, tiếng Triều tiên, hay tiếng Swahili…).

Dịch vụ dịch sẽ không tìm thấy các thứ tiếng này trong trang nhà Quê Mẹ, nên nó chỉ chép lại các bản tiếng Việt mà thôi. Thế là bạn có thể đọc được các trang trên Quê Mẹ mà bạn tìm kiếm và bạn đã biết địa chỉ URL (đánh vần theo tiếng Anh).

Hơn nữa, với một số dịch vụ dịch thuật, như Google, các liên hệ chép lại qua các trang của trang nhà sẽ không không bị gửi về lại trang nhà Quê Mẹ, mà gửi những bản dịch sang trang nhà của Google. Như vậy, bạn có thể lướt khỏi nạn kiểm duyệt.

Hỏi : Tôi muốn vào Trang nhà Quê Mẹ và một số các trang nhà khác, ví dụ như Đài Phật giáo Việt Nam. Các phương pháp nói trên rất hữu dụng, nhưng hơi có vẻ nhàm chán. Có cách nào khác lướt mạng thoải mái hơn không ?

Trả lời : Thoải mái ư ? Chắc bạn muốn nói “ít thao tác” hơn phải không ? Vâng, có một cách giúp bạn lướt mạng một cách vô danh và thoát vòng kiểm duyệt Việt Nam. Trong trường hợp này cần một phần mềm đặc thù. Chương trình này phải cài đặt vào máy vi tính của bạn, hoặc cẩn thận hơn, bắn đi từ một Bus nối tiếp đa năng, gọi là USB (đánh vần theo tiếng Anh) theo mẫu thức cầm tay.

Ở đây, bạn không sử dụng dịch vụ thứ ba, như dịch vụ tìm kiếm trên Internet hay dịch thuật trình bày trước đây, nhưng là một máy vi tính ngoài Việt Nam để lướt mạng. Vi tính này, hay máy dịch vụ, sẽ là máy của tư nhân hay của một công sở náo đó chưa bị ghi vào sổ đen bị kiểm duyệt, hay bị ngăn chận.

Đây là phương cách có tên gọi “Proxy”

Nếu nhà cầm quyền Việt Nam theo dõi sự kết mạng của bạn, họ chỉ thấy bạn nối kết với một địa chỉ IP như trăm nghìn địa chỉ khác, và họ không thể kiểm soát “Proxy” này hiện đang lướt vào trang nhà Quê Mẹ hay Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam.

Trái lại, chủ nhân của “Proxy” thì biết mọi việc bạn đang sử dụng trên Internet thông qua “Proxy”. Cho nên bạn phải thận trọng chọn một “Proxy” tin cẩn.

Có rất nhiều Proxy dành cho những người di chuyển trên Internet. Nhưng phải thận trọng vì rất có thể nhà nước tạo ra đủ loại Proxy để sập bẫy các nhà di chuyển trên Internet hoặc làm hỏng mạng nối của bạn, chẳng hạn đẩy bạn đến những trang nhà giả tạo.

Chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng Proxy TOR. Dự án TOR là một trong những chương trình bảo đảm nhất, với việc sử dụng các vi tính trung gian của tư nhân hay công sở có thể thay đổi thường kỳ.

Cách cài đặt chương trình này khá đơn giản. Mẫu thức cầm tay của Proxy TOR bao gồm vừa phần mềm Proxy vừa trình duyệt Browser Firefox (đọc theo tiếng Anh) : Ngay khi bạn khởi động Proxy TOR, Firefox đáp ứng ngay và bạn có thể lướt mạng không gặp khó khăn gì cả.

Điếu này khá thực dụng, nhất là khi bạn nối mạng trong một Cybercafe nào đó là nơi mà các chủ hiệu ở Việt Nam có nhiệm vụ theo dõi khách hàng và lưu giữ những dấu hiệu lướt sóng internet cho công an. Với mẫu thức cầm tay, không một dấu hiệu nào lưu lại trên máy vi tính của Cybercafe.
Qua giải thích trên đây, nếu bạn còn thắc mắc, xin biên thư về địa chỉ E-mail :
http://www.daiphatgiao.org/circ/sos.php chúng tôi sẽ hồi âm để chỉ bày chi tiết hơn.

Để nghe, bấm vào dưới đây : 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org