Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 8.7.20112011-07-08 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình Lễ Bế giảng Đại học Hè Phật giáo hôm 4.7 tại chùa Điều ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, với các lời phát biểu của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Hòa thượng Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Thượng tọa Thích Viên Huy, Giáo sư Võ Văn Ái và Học viên Lý Trí Anh.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org