Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 29.7.20112011-07-29 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chuyện Trong Tuần của Trần Nhân về “Diên Hồng Trên Đường Phố”, và Ý nghĩa An cư Kiết hạ của Hòa thượng Thích Như Đạt & Phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân sự kiện Dân biểu Quốc hội Châu Âu, Marco Pannella, bị cấm vào Việt Nam thăm Ngài.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org