Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 16.11.20122012-11-16 | Đài Phật giáo Việt Nam

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, tường trình việc LHQ tố cáo Việt Nam vi phạm Luật Quốc tế khi bắt giam các nhà hoạt động cho dân chủ & Thư Ngỏ từ Huế của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, gửi ô. Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm về tính chất gian trá của y trong loạt bài đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phỉ báng Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Chùa Điều Ngự và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cùng thời điểm Cộng sản Hà Nội khủng bố, đàn áp GHPGVNTN và hàng Giáo phẩm trong nước.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org