Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 23.11.20122012-11-23 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe Bản Tin về 55 Xã hội dân sự quốc tế bác bỏ Tuyên ngôn nguy hại cho Nhân quyền của Hiệp hội Đông Nam Á - ASEAN & Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về bản chất công cụ của Giáo hội Phật giáo Nhà nước ra đời năm 1981, và lập trường dân tộc và đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước sự đánh phá và vu khống của bọn Đặc tình, Đặc công nằm vùng trong Cộng đồng hải ngoại.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org