Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.11.20122012-11-30 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bài phân tích của tác giả Võ Văn Ái về âm mưu Trung quốc dựng Vạn lý trường thành trên Biển Đông để khống chế các vùng biển thế giới và xâm lăng Việt Nam & Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung quốc tại Saigon năm 2008 nhân cuộc Rước Đuốc Thế Vận hội.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org