Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7.12.20122012-12-07 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác viên tịch & Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN công bố, và Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống nói về việc Đại sứ Úc Đại Lợi đến Thanh Thiền Viện vấn an và trao đổi tình hình Việt Nam.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org