Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 21.12.20122012-12-21 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật, phần 1, Tang lễ Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, với những lời phát biểu của các Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Thích Chơn Trí, Thích Viên Lý, Thích Trí Minh, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Al Green, và cựu Trung tướng Tôn Thất Đính.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org