Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.12.20122012-12-28 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật, phần 2, Tang lễ Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, với lời trình bày của Thượng tọa Thích Giác Đẳng về “8 Quyết định thi thiết trong cuộc đời hoằng đạo của Ngài”, và cảm tưởng của các Hòa thượng Thích Phước Nhơn đến từ Úc châu, Thích Huyền Việt ở Hoa Kỳ, và Thích Trí Minh đến từ Na Uy.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org