Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27.5.20112011-05-27 | Đài Phật giáo Việt Nam

Phần 2 Truyền thanh Đại lễ Phật Đản do Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, qua các lời phát biểu của các Nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, Tạ Đức Trí, Ủy viên Giáo dục Sergio Contreras, Tiến sĩ Scott Flipse, Gs Võ Văn Ái và Nhị vị Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thích Thiện Tâm.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org