2011-05-20 | Đài Phật giáo Việt Nam

Truyền thanh Đại lễ Phật Đản do Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org