Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.5.20112011-05-13 | Đài Phật giáo Việt Nam

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tuyên đọc Thông điệp Phật Đản, Phật lịch 2555 & Tin tức và tường trình về Diễn đàn Nhân dân ASEAN tai Jakarta, thủ đô Nam Dương.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org