Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 22.4.20112011-04-22 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bài giới thiệu Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu tố cáo tội ác chống nhân loại của các chính quyền Cộng sản & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org