Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 15.4.20112011-04-15 | Đài Phật giáo Việt Nam

Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về vụ án phi pháp đối với ông Cù Huy Hà Vũ, và bức Thư Ngỏ của 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế gửi lãnh đạo Hà Nội phản đối phiên tòa giả trá xử ông Cù Huy Hà Vũ & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org