Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 1.4.20112011-04-01 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin Hànội bị tố cáo trước LHQ kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, và nghe lại vụ ông Thor Halverssen bị công an hành hung tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org