Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 18.2.20112011-02-18 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe phản ứng của chư Tăng, Phật tử đối với bức Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Kỳ này là phản ứng của chư vị Thượng tọa Thích Viên Lý, Thích Phước Nhơn, Thích Giác Đẳng và hai Cư sĩ Nguyễn Hữu Phú, Trần Dĩ Nhơn từ Hoa Kỳ, Úc châu, Canada và Châu Âu & Nghe cuộc phỏng vấn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Graham Watson về liên hệ Liên Âu Việt Nam và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, cùng “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org