Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 4.3.20112011-03-04 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin về Tang lễ Hòa thượng Thích Vân Đức tiến hành tốt đẹp tại Huế dù Nhà cầm quyền Cộng sản và Giáo hội Phật giáo Nhà nước tìm cách chống phá & Phản ứng của chư Tăng, Phật tử đối với bức Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Kỳ này là phản ứng của Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm phát biểu từ thành phố Đà Nẵng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org