Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 18.3.20112011-03-18 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe Bản tin về Đại học Hè Phật giáo; Giáo sư Ibrahim nói về cuộc Cách mạng ở Ai Cập & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org