Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 25.3.20112011-03-25 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe nhà đấu tranh cho dân chủ Tunisie, cũng là Giáo sư Đại học Pháp ông Cherif Ferjani phân tích về cuộc Cách Mạng Hoa Lài phát khởi từ Tunisie & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org