Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 4.2.20112011-02-04 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ & Phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ về Pháp lý của GHPGVNTN và ý niệm “Tổng Gía trị Hạnh phúc Quốc dân” đề xuất qua Thông điệp.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org