Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7.1.20112011-01-07 | Đài Phật giáo Việt Nam

Gs Võ Văn Ái tổng kết sơ bộ tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trong năm 2010.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org