Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 14.1.20112011-01-14 | Đài Phật giáo Việt Nam

Gs Võ Văn Ái tổng kết sơ bộ tình hình trong năm 2010, Phần 2, về một số vận động quốc tế của Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam & Chương trình “Kỷ niệm Ngày 30.4 - Ba mươi lăm năm sau”, với Phần 2 bài của Triết gia André Glucksmann viết về đảo Poulo Bidong cuối thập niên 70.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org