Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 21.1.20112011-01-21 | Đài Phật giáo Việt Nam

“Mục Đọc Tác Phẩm” : "Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org