Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 1.7.20112011-07-01 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình kỷ niệm năm thứ Ba ngày Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, đặc biệt nghe giọng nói Ngài khuyên nhủ chư Tăng Ni, Phật tử ở thời đại nhiễu nhương, u ám của đất nước và đạo pháp & Phần 2 về Giải Quốc tế Tự do của Ý Đại Lợi trao cho ông Võ Văn Ái cùng những lời chúc mừng của các nhân vật quốc tế.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org