Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.1.20112011-01-28 | Đài Phật giáo Việt Nam

“Mục Đọc Tác Phẩm” : Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo” & Chương trình “Kỷ niệm Ngày 30.4 - Ba mươi lăm năm sau”, với Ký giả Denise Dumoulin viết về tình trạng Người Vượt Biển ở Trại tị nạn Thái Lan cuối thập niên 70.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org