Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 5.8.20112011-08-05 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông điệp Vu Lan của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Chuyện Trong Tuần của Trần Nhân về “Cuộc xâm lăng không tiếng súng” & Mục Đọc Tác Phẩm “Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org