Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 12.8.20112011-08-12 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tin Khẩn chùa Giác Minh bị đàn áp ở Đà Nẵng, bài viết “Tổ quốc đang bị xâm lăng” của Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN & Chương trình Đài BBC đọc đoản văn “Mẹ” của nhà văn nhà thơ Thi Vũ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org