Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 19.8.20112011-08-19 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật Thanh niên, Trí thức Saigon cử hành Lễ Vu Lan đặc biệt cho Chiến sĩ Nam Bắc trận vong trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa & Băng thu âm Phật tử Đà Nẵng đối chất với Công an, cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang, Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm, cùng Mục thư tín Vượt Tường Lửa.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org