Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 26.8.20112011-08-26 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thư ngỏ của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi Đảng và Nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị lấy Ngày 30.4 làm “Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc” & Cuộc phỏng vấn ông Antoine Bernard, Giám đốc Điều hành tổ chức Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền trong “Mục Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org