Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 2.9.20112011-09-02 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bài viết “Vừa ăn cướp vừa la làng” về hiện trạng Công an Đà Nẵng đàn áp chùa Giác Minh; tường thuật Đại hội Dân chủ Á châu tại Đài Bắc, Đài Loan & Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org