Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 9.9.20112011-09-09 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản lên tiếng của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, về “Hiểm họa mất nước trước các biến động tại Biển Đông” & Đoản văn “Chùa” của Thi Vũ, và Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org