Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 23.9.20112011-09-23 | Đài Phật giáo Việt Nam

Phóng sự cuộc Hội luận về Hiểm nguy mất nước qua các biến động trên Biển Đông, và Gây qũy Từ thiện - Nhân quyền do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại 2 thành phố Wesminster, San Jose, Hoa Kỳ, qua các lời phát biểu của ba Hòa thượng Thích Trí Lãng, Thích Viên Lý, Thích Phước Nhơn.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org