Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.9.20112011-09-30 | Đài Phật giáo Việt Nam

Một số trích đoạn phát biểu của ông Võ Văn Ái tại cuộc Hội luận về “Hiểm nguy mất nước qua các biến động trên Biển Đông” do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ & Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org