Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 24.6.20112011-06-24 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin trong Tuần về Giải Quốc tế Tự do trao cho ông Võ Văn Ái cùng những lời chúc mừng của các nhân vật quốc tế & Ký giả Bảo Khánh, Đài Việt Nam Sydney Radio tại Úc châu phỏng vấn ông Võ Văn Ái về hiện tình Trung quốc xâm lấn Việt Nam.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org