Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7.10.20112011-10-07 | Đài Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Viên Lý của Đài Truyền hình SBTN ở California phỏng vấn ông Võ Văn Ái và chị Ỷ Lan nhân chuyến thuyết trình tại Hoa Kỳ về “Hiểm nguy mất nước qua các biến động trên Biển Đông” & Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org