Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 14.10.20112011-10-14 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin về “Ngày Thế giới Chống Án tử hình” với sự hậu thuẫn của Bà Mairead Maguire, Giải Nobel Hòa Bình, và cuộc phỏng vấn ông David Knaute. Đồng thời theo dõi cuộc Cách mạng Hoa Lài ở Tunisia qua cuộc phỏng vấn Giáo sư Cherif Ferjani & Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org