Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.10.20112011-10-28 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thư Ngỏ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về tình hình Trung quốc xâm lấn Biển, Đảo Việt Nam, và cuộc phỏng vấn Ngài trên Đài Á châu Tự do & Tường thuật cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ 4 tại Roma, Ý Đại Lợi, đòi hỏi Tự do cho nhân dân các nước bị áp bức : Việt Nam, Tây Tạng, Uyghur, Miến Điện, Iran...

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org