Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 25.11.20112011-11-25 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam & Bản tin Đại hội GHPGVNTN kỳ IX, Giáo chỉQuyết định về nhân sự mới trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011 2015.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org