Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.12.20112011-12-30 | Đài Phật giáo Việt Nam

Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” về sự kiện 5000 đồng bào ở San Jose, California, Hoa Kỳ, tiếp đón Dân biểu Quốc hội Châu Âu Olivier Dupuis năm 2001, phần 2 chương trình là lời phát biểu của Nhà văn Ỷ Lan hôm ấy & Tin tức về Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới, với lời đáp phỏng vấn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ về GHPGVNTN trước âm mưu tiêu diệt Phật giáo Việt Nam của Nhà cầm quyền Cộng sản khi thành lập Giáo hội Phật giáo Nhà nước.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org