Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.1.20122012-01-06 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bài “Người Phật tử trước hiểm nguy Đại Hán xâm lăng” của Cư sĩ Võ Văn Ái thuyết trình tại Đại hội GHPGVNTN kỳ IX & Phần 2 bài phỏng vấn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ về GHPGVNTN trước âm mưu tiêu diệt Phật giáo Việt Nam của Nhà cầm quyền Cộng sản khi thành lập Giáo hội Phật giáo Nhà nước năm 1981.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org