Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.1.20122012-01-13 | Đài Phật giáo Việt Nam

Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tế lên tiếng đòi trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bị cầm tù hay quản chế tại Việt Nam nhân cuộc Đối thoại Nhân quyền cấp cao và lần đầu giữa Việt Nam và Liên Âu tổ chức tại Hà Nội & Phần 2 bài phỏng vấn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ về GHPGVNTN trước âm mưu tiêu diệt Phật giáo Việt Nam của Nhà cầm quyền Cộng sản khi thành lập Giáo hội Phật giáo Nhà nước năm 1981.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org