Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 3.2.20122012-02-03 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tổng kết tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam trong năm 2011 cùng với những lời bình luận từ Huế của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, từ Saigon của Hòa thượng Thích Viên Định, và từ Đà Nẵng của Hòa thượng Thích Thanh Quang & Tình hình Giáo hội tại Hải ngoại cùng lời Chúc Xuân của Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Hòa thượng Thích Viên Lý và Cư sĩ Võ Văn Ái.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org