Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 10.2.20122012-02-10 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần về chính sách đàn áp mới của nhà cầm quyền Cộng sản đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà hiện tượng chùa Giác Minh ờ Đà Nẵng là một điển hình, và Bức thư nhân chứng của Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm gửi đi từ Đà Nẵng & Tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được thế giới đề cử lam ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay, 2012, cùng cuộc phỏng vấn một Dân biểu Quốc hội Châu Âu.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org