Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 17.2.20122012-02-17 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần về bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Đức Dalai Lama chia sẻ nỗi thống khổ cùng cực bị Trung quốc đàn áp khốc liệt, về sự kiện bà Tham tán Chính trị tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống, hỏi han tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và về tin Đại lễ Phật Đản năm nay tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org