Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 2.3.20122012-03-02 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần về Ủy ban Công ước Chống Phân biệt Chủng tộc của LHQ khuyến nghị Việt Nam chấm dứt đàn áp dân tộc thiểu số và tôn giáo, cùng bản tường trình LHQ của Đài Á châu Tự do & Nghe “Chuyện Thanh Minh Thiền Viện” của Nguyễn Quang, một thính giả Công giáo.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org