Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 9.3.20122012-03-09 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, và Đài VOA loan tin về bức thư này & Nghe lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, cùng bức thư Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi 3 người Phụ nữ Quốc tế : Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, Giám đốc Điều hành Sáng hội Rafto ở Na Uy Therese Jebsen và Nữ Luật sư Nathalie Muller-Sarallier thuộc Luật sư đoàn Paris.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org