Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 23.3.20122012-03-23 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần : Công an sách nhiễu tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới công bố bản Phúc trình năm 2012, và tin Đại học Hè Phật giáo năm nay & Bài phân tích về “Sự khác nhau giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam” của ký giả Đỗ Hiếu trên Đài Á châu Tự do.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org