Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.3.20122012-03-30 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần : Công an sách nhiễu chùa Giác Hoa ở Saigon, bình luận về bản Phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới vừa công bố & Phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Định, và sự kiện một Trung tướng Công an, ông Phạm Dũng, làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mang ý nghĩa gì.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org