Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.4.20122012-04-06 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin Đại học Hè Phật giáo năm thứ hai tổ chức tại chùa Điều Ngự, nam California, Hoa Kỳ & Hồ sơ 4 triệu Dân oan khiếu kiện không được giải quyết, với bài “Xương Máu Giữa Hai dòng Thơ” của Thi Vũ qua giọng đọc của Hạnh Tiên.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org