Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 22.7.20112011-07-22 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật và phỏng vấn ông Vincenzo Olita, Chủ tịch Tổ chức Societa Libera, Dân biểu Ý Matteo Mecchachi và ông Võ Văn Ái về Lễ Trao Giải Quốc tế Tự do tại Ý Đại Lợi & Phỏng vấn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella về sự cấm đoán ông vào Việt Nam thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org